Missie en Visie

Beste bezoeker,

Het is een eer om u hier te mogen begroeten. Wij stellen op deze website graag onze apotheek en  medewerkers aan u voor. Al heen en weer klikkend kunt u alles te weten komen over de Transvaal Apotheek. U kunt lezen over wie wij zijn, wat wij doen en waarom wij dat doen. Wij hebben geen geheimen voor u.  Met de Transvaal Apotheek willen wij u het allerbeste bieden voor uw gezondheid. Niets meer en niets minder. Ziek zijn is niet leuk. Geneesmiddelen kunnen daar gelukkig bij helpen. En helpen doen wij graag in onze apotheek. Al vele jaren doen wij daar, samen met het team, onze uiterste best voor. Dat kunt u merken wanneer u in de apotheek komt, aan onze balie of in de spreekruimte, en nu dus ook achter uw computer. Hoewel het contact via internet minder persoonlijk is, hopen wij dat u zich hier even welkom zult voelen als in de “echte” Transvaal Apotheek. Dan zijn wij tevreden. Want hoe dan ook, de Transvaal Apotheek moet een vertrouwd adres zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Wij zien u graag terug!

Paul Lebbink & Arwin Ramcharan


Missie

De missie van de apotheek is om een belangrijke rol te vervullen bij de bereiding en verstrekking van geneesmiddelen en bij de begeleiding bij het gebruik ervan.
De Transvaal Apotheek wil een meerwaarde bieden aan cliënten en patiënten, die farmaceutische zorg op maat nodig hebben. De bereiding van niet geregistreerde, maar wel rationele preparaten, zowel voor de eigen patiënten als voor patiënten via andere hulpverleners (collega apotheken) wordt actief ondersteund.

Waarom de Transvaal Apotheek?

 • Patientveiligheid staat centraal; Om ernstige bijwerkingen te voorkomen vindt er een controle plaats of uw medicatie bij elkaar past. Deze controle wordt altijd uitgevoerd als u voor het eerst een geneesmiddel krijgt voorgeschreven. Hierbij kijken wij ook naar of u zwanger bent/ borstvoeding geeft, allergische bent en of u een andere aandoening heeft die niet bij uw medicatie past. Indien het geneesmiddel niet geschikt is, zal de apotheker overleggen met uw specialist of huisarts.
 • Wanneer u een afwijkende medicijn  krijgt voorgeschreven die commercieel niet verkrijgbaar is,  dan ontwerpt de apotheker het medicijn zelf. Deze wordt dan bereid in onze bereidingsunit. Het product wordt alleen voor u gemaakt als hiervan de meerwaarde is aangetoond. Er vindt regelmatig controle plaats van deze bereidingen door een laboratorium om de kwaliteit te kunnen garanderen.
 •  Voordat u een geneesmiddel krijgt overhandigd, vindt er altijd een controle plaats door twee gediplomeerde apothekersassistenten. De apotheker controleert nogmaals op het juiste geneesmiddel en gebruikswijze om fouten te voorkomen. Ook controleert de apotheker of de medicatie past bij de overige medicatie.
 •  Er is een verpleegkundige aanwezig die u kan adviseren over ondere andere diabeteshulpmiddelen en incontinentiemateriaal.
 • U kunt terecht voor een inhalatie instructie. Deze instructie wordt altijd gegeven als u voor het eerst een inhalatie medicatie krijgt voorgeschreven.
 •  U kunt deelnemen aan een herhaalservice waardoor u altijd op tijd uw medicatie in huis heeft.
 • Vindt u het moeilijk om uw medicatie op tijd in te nemen, dan zal de apotheker u begeleiden voor  medicatie in een Baxterrol. Hierbij voeren we standaard een ” medicatie review”  uit.  De apotheker kijkt dan of de medicatie voor u optimaal is ingesteld.
 •  U kunt terecht om uw bloed te laten prikken.
 •  De medicijnen worden dezelfde dag gratis bezorgd indien de recepten voor 16:00 worden aangeboden (Den Haag en Rijswijk). In geval van nood worden ook spoedleveringen uitgevoerd in de avonduren en in het weekend.
 •  Bij opname in het ziekenhuis ontvangt uw specialist een overzicht van de medicatie die u op dat moment gebruikt. De specialist kan u dan optimaal behandelen.
 •  In de apotheek zijn van ma t/m vrij van 9:00 tot 17:30 minimaal 2 apothekers aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De apotheker is de medicijnspecialist en kan u hierbij uitstekend helpen.