Prijslijst Transvaal Apotheek

Diensten bij uitgifte UR* -geneesmiddelen Prijs
Standaarduitgifte €6,00
Week €6,00
Eerste uitgifte gratis
Bereiding 15,00
Bijzondere bereiding 90,00
Verstrekking buiten openingstijden 20,00
Begeleiding cannabisolie (=standaarduitgifte + eerste uitgifte) (eenmalig) €6,00
Bezorging  vrije verkoop geneesmiddel  €4,00

 

Overige zorgverlening Prijs
Instructie hulpmiddel 10,00
Medicatiebeoordeling 75,00
Begeleiding ziekenhuisopname 10,00
Begeleiding i.v.m. ontslag uit ziekenhuis 10,00
Herhaalservice, diabetesservice, pilservice website gratis
Ontvangst teruggebracht geneesmiddel gratis
Bezorgingen buiten Den Haag en Rijswijk voor niet receptgeneesmiddelen €8,00
Bezorging Cannabis €8,00
Consult met apotheker gratis
Bloeddrukmeting gratis

*UR = Uitsluitend recept
Bovenstaande consumentenprijzen (inclusief BTW) zijn van toepassing op:
• Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende apotheek
• Niet-verzekerden consumenten
• De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.
In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van
de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering altijd goed door.
♦ Terhandstelling: alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd; Uw apotheker of een assistente neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.

Voor patiënten die wel verzekerd zijn, gelden de tarieven die door de NZA zijn opgesteld.

Ingangsdatum: 01-01-2015
Voor het laatst herzien: 19-06-2020 AR